ปตท.ลงนามความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ 6 ราย เพื่อผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า เร่งขยายสถานีชาร์จเป็น 20 แห่งภายในปี 60

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.พ

Read more