บริษัทรถญี่ปุ่นชูไทยศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสนับนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน ล่าสุด บริษัท FOMM (โฟม) จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบโดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียน

ขอขอบคุณข่าวจาก http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=108842&t=news_special

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น