ก.พลังงาน พร้อมหนุน โครงการรถยนต์ไฟฟ้า ระบุต้องมีระบบจ่ายไฟฟ้าที่ดี

กระทรวงพลังงาน พร้อมหนุน โครงการรถยนต์ไฟฟ้า ระบุต้องมีระบบจ่ายไฟฟ้าที่ดี เชื่อจะต่อยอดนวัตกรรมการการพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต่อยอดด้านอื่น ๆ
นายทวรัฐ สูตะบุตร โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ว่ากระทรวงพลังงานมีโยบาย Energy 4.0 เพื่อที่จะรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในสองด้านคือ พลังงานที่เป็นฐานนวัตกรรมสมาท์เทคโนโลยี อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การต่อยอดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ พลังงานสะอาด

ซึ่งในขณะนี้การพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงพลังงานจะต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบการจ่ายไฟฟ้าทั้งที่บ้านและสถานีต่าง ๆ โดยการเฉพาะการพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งเพื่อรองรับการจัดเก็บพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีโครงการเฟ้นหาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อพัฒนาเมืองของชุมชน สู่เมืองอัจฉริยะมุ่งสู่การเป็น Smart Cities – Clean Energy เพื่อนำร่องเป็นตัวอย่างเมืองที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานสะอาดที่การออกแบบโดยนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีการสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ถึง 36 โครงการ แสดงถึงความตื่นตัวด้านพลังงานเป็นอย่างมาก

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น