เทสล่าคาร์ลดราคา 50% จาก 7 ล้าน เหลือ 3.9 ล้าน ! อีตั้น กรุ๊ป ประกาศลดราคา รถยนต์ไฟฟ้า 3 รุ่น พร้อมดึงวิศวกรไทย ร่วมแสดงผลงาน

อีตั้นเร่งเครื่องรุก

Read more