พลังงานเดินหน้าหนุน ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’

กระทรวงพลังงาน เร่งจัดทำแผนขับเคลื่อน ส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า พร้อม จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้เริ่มจัดทำมาตรการการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีเป้าหมาย ในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดปลั๊กอิน และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579
โดยได้จัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า กำหนดแนวทางการจดทะเบียนผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้าชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้จะมีโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา หลักเกณฑ์การสนับสนุนและจะประกาศเดือนส.ค.นี้
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการ ขสมก.จัดหารถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน กรมการขนส่งทางบก กำลังเร่งร่างประกาศ เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ ขับเคลื่อน กระทรวงอุตสาหกรรมและ บีโอไอพิจารณามาตรการส่งเสริม” แผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยแบ่งเป็น 4 ระยะ 1.ปี 2559-2560 เป็นขั้นของการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย การขออนุญาตและการสนับสนุนการวิจัยเรื่องแบตเตอรี่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานี Charging Station และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ปี 2561-2563 ดำเนินการเชิงวิจัยอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งเรื่องสมรรถนะแบตเตอรี่ มอเตอร์
3. ปี 2564-2578 เป็นช่วงขยายผล การศึกษาให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และ 4. ปี 2579 เป็นต้นไปคาดหวังว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามา แทนที่รถน้ำมันได้อย่างเต็มที่

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ที่มาภาพ : http://image.bangkokbiznews.com/

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น