รถยนต์ไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ ล้านคัน ลดอุณหภูมิโลก 2 องศา

 

แนวโน้มกระแสความนิยมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และชัดเจนตั้งแต่ปี 2015 ทำให้จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกจำหน่ายทั่วโลกกว่า 1 ล้านคันเป็นครั้งแรกในปีนี้การเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานกรีนมีมานานแล้วและเกิดขึ้นในหลายสาขาธุรกิจแต่นี้เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่พิสูจน์ว่าได้ไต่ระดับขึ้นมาจนมารถตอบโจทย์จากตลาดความต้องการของสาขาธุรกิจขนส่งได้จริง และเป็นเทคโนโลยีแรกที่อยู่ในการประเมินผ่านเกณฑ์สีเขียวของ IEA : International Energy Agency ปรากฏในรายการประจำปีชื่อ Energy Technology Perspectives 2016 ที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีมีโอกาสทำให้อุณหภูมิของโลกกำลังสูงขึ้นไปทุกวันนี้ลดลงได้ถึง 2 องศา หรือ 2C Scenatio หรือ 2DS
ทั้งนี้ IEA ได้ตั้ง Scenario ไว้ว่าจะยอมรับเทคโนโลยีใดๆ ก็ต่อเมื่อตอบโจทย์ได้ว่า มีความสามารถทำให้อุณหภูมิโลกลดลงไปไม่น้อยกว่า 2 องศา ซึ่งหลายสาขาเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีแรกของสาขาขนส่งที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยจำนวนสถิติการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าออกไปเกินกว่า 1 ล้านคันทั่วโลก ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ส่วนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่แสดงแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นก็มีหลายเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีการบิน และเทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้า แต่ในสาขาพลังงานประเภทอื่นยังไม่มีเทคโนโลยีใดผ่านการพัฒนาที่ดีขึ้น หรืออยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานที่ล้มเหลวถึง 11 ประเภท
นอกจากเทคโนโลยีพลังงานในภาคการขนส่งแล้ว เทคโนโลยีในหมวดอื่นๆ ที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง หรือ เทคโนโลยีพลังงานในสาขาการจ่ายพลังงาน มี 2 เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานในเครือ 2 เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานให้ความร้อนมี 3 เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรมอื่นมี 2 เทคโนโลยี และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานมี 5 เทคโนโลยีตามลำดับ
IEA วางเป้าหมายเป็น Scenario ไว้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจะมีส่วนช่วยจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกได้ถึง 50% หากทุกเทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ของความนิยมและมีกระแสการใช้ในตลาดอย่างยั่งยืนจริงๆ หรือเท่ากับสาขาสามารถลดการแพร่กระจายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 60% ในปี 2050 เทียบกับปริมาณที่เกิดจริงในปี 2013
ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่มาภาพ : http://tcijthai.com/

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น