สวทช. มอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง แก่ กฟผ.

สวทช. มอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง แก่ กฟผ.เพื่อพัฒนาต่อยอดยานยนต์ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดยได้รับการบรรจุในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มี
แนวคิดริเริ่มในการพัฒนารถยนต์นั่งเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนั้นยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย แต่ด้วยเล็งเห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่น่าจะก้าวเข้ามาในอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแก่ สวทช. และ สวทช. สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนาดัดแปลง และออกแบบชิ้นส่วนภายในรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาป เป็นรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน

“สวทช. ได้ดำเนินการพัฒนาและดัดแปลงชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ อาทิ มอเตอร์และไดร์ฟ การวางแบตเตอรี่พร้อมระบบระบายอากาศ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ Inverter การออกแบบอีซียู ระบบ Drive by wire การดัดแปลงตัวถังและการจัดวางอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเก็บข้อมูล จนกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้ในการขับเคลื่อนได้จริง รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จึงได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวให้แก่ กฟผ. เพื่อนำไปใช้งาน และจะได้นำผลการทดสอบเก็บข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป โดยผมเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศในการสร้างและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะกระตุ้นการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลภาวะ และสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศต่อไป”

ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ สวทช. พัฒนาต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยออกแบบชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electrical Vehicle: BEV) นับเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกที่ประหยัดพลังงาน
และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้ ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงคันดังกล่าว จะถูกดำเนินการทดสอบและเก็บข้อมูลการใช้งานจริงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาและขยายผลรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไป

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น