อุตฯตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า

กระทรวงอุตสาหกรรม  ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหามาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม นอกเหนือสิทธิจาก BOI

 car_charger1
นายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  บอกภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า รือ EV ว่า  เบื้องต้นได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแกนนำหลัก  เพื่อหารือถึงมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบีโอไอ  โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในอีก 2 – 3 สัปดาห์ข้างหน้า
จากนั้นบีโอไอจะนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงแพ็คเก็จส่งเสริมการลงทุน คาดว่าจะเสร็จภายใน 3 เดือน  เนื่องจากหากส่งเสริมเฉพาะมาตรการทางภาษีจะทำให้เกิดการผลิตรถ อีวีในไทยเท่านั้น แต่ไม่เกิดการสร้างคุณค่าจากฐานความรู้และนวัตกรรม รวมถึงไม่เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการไทยนำไปวิจัยต่อยอดในอนาคต สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมทุกประเภทสู่ยุค 4.0
และต้องยอมรับว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการผลิตรถอีวีในไทยคือ การมีตลาดจำหน่ายที่มีศักยภาพรองรับ จึงควรออกมาตรการอื่นๆ มาสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ให้หน่วยงานราชการนำร่องจัดซื้อรถอีวี

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/15147

ความเห็นของคุณ

comments

ใส่ความเห็น